Lot 14

Paja Jovanović
Ženski akt sa ogledalom, 1915.

Cena na upit