Lot 15

Sava Šumanović
Šidska ulica, oko 1918.

Procenjena vrednost: 1800 – 2000
Početna cena: 1600 eur

Aukcija je završena bez ponudi.