Lot 152

Branko Miljuš
Ville Fosile (Fosilni grad), 1963.

Procenjena vrednost: 200 – 300 eur,
Početna cena: 180 eur