Lot 26

Beta Vukanović
Mlada Srpkinja sa cvetom u kosi

Procenjena vrednost: 1500 – 1800 eur,
Početna cena: 1450 eur