Lot 45

Milo Milunović
Sa obale (Budva)

Procenjena vrednost: 3000 – 3500
Početna cena: 2400 eur